ONZE VOORDELEN
voordelen_images/pluspunt.jpg Minder energieverbruik
voordelen_images/pluspunt.jpg Stil, geluidsarm, stofdicht
voordelen_images/pluspunt.jpg Bedrijfszeker en onderhoudsarm
voordelen_images/pluspunt.jpg Veiliger door minder draaiende delen
voordelen_images/pluspunt.jpg Steilere hellingshoeken
voordelen_images/pluspunt.jpg Geen product degradatie

Airconveyors International B.V., gevestigd aan Ampèrelaan 3-006, 9207 AM Drachten, Nederland,

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

 

Contactgegevens:

R. Brand

Hanzestraat 21a,

7622AX Borne, +31 74 - 3030003

http://www.airconveyors.nl

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Airconveyors International B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-     Voor- en achternaam

-     Adresgegevens

-     Telefoonnummer

-     E-mailadres

-     Overige persoonsgegevens die u actief aan ons verstrekt in de correspondentie en/of telefonisch

-     Locatiegegevens

-     Gegevens over uw activiteiten op onze website

-     Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.  

Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via airconveyors@airconveyors.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Airconveyors International B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-     Het afhandelen van uw betaling

-     Verzenden van onze informatie en/of reclamefolder

-     U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

-     U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

-     Om goederen en diensten bij u af te leveren

-     Airconveyors International B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Airconveyors International B.V. neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die  gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Airconveyors International B.V.) tussen zit. Airconveyors International B.V. gebruikt eigen software en verschillende standaard software- en computer programma’s en/of –systemen

 

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Airconveyors International B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

-     Voor opdrachten van geleverde installaties zolang wij dit nodig achten i.v.m. het later kunnen leveren van reserve delen.

-     Voor offertes zolang wij dit nodig achten i.v.m. het later terug kunnen vinden i.v.m. een eventuele levering.

-     Voor reserve delen zolang wij dit nodig achten i.v.m. het later weer kunnen leveren van de juiste onderdelen.

-     Afleveradressen en namen van ontvanger om later te kunnen aangeven aan wie we iets afgeleverd hebben

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Airconveyors International B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Airconveyors International B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Airconveyors International B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Airconveyors International B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

 

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.  U kunt zich afmelden door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Airconveyors International B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar airconveyors@airconveyors.nl.

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Airconveyors International B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons